Hulp bij toegankelijkheid

Skip to main content

Disclaimer

Disclaimer aangaande het gehele domein brainy.nl inclusief sundomeinen en pointers.

Deze informatie is zowel van toepassing op alle bezoeken aan en het gebruik van deze website als op alle informatie en gegevens die op of door middel van deze website worden aangeboden.
De gegevens op deze website worden alleen beschikbaar gesteld met als doel het verstrekken van informatie. Hoewel wij met de grootst mogelijke zorgvuldigheid letten op de juistheid en de volledigheid van de op de website verstrekte gegevens en informatie, kan geen garantie worden gegeven of belofte worden gedaan dat deze gegevens en informatie vrij zijn van fouten of onjuistheden.
De gegevens op deze website kunnen niet worden gezien als een aanbod of een professioneel advies. Alle aansprakelijkheid met betrekking tot nadeel of schade, direct dan wel indirect, ten gevolge van het gebruik van of het vertrouwen op de gegevens en informatie ontleend aan deze website, inclusief nadeel of schade veroorzaakt door virussen, foutieve of onvolledige gegevens of informatie, is uitgesloten voor zover is toegestaan bij wet en rechtspraak.
Brainy.nl is ook niet aansprakelijk voor schade volgend uit de onmogelijkheid de website te gebruiken.
Brainy.nl is evenmin aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische berichten, inclusief – maar niet beperkt tot – schade als gevolg van het niet of verlaat aankomen van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie daarvan door derden of computerprogramma’s die worden gebruikt voor elektronische berichten en het overbrengen van virussen.
Deze website kan links bevatten naar andere websites, die niet worden beheerd door of onder de zeggenschap staan van Brainy.nl. Deze links zijn enkel opgenomen in het kader van dienstverlening en impliceren geen relatie met of goedkeuring door Brainy.nl. Brainy.nl is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de inhoud, dan wel specifieke gegevens of informatie, van websites die een link hebben opgenomen naar deze website of waarvan een link op deze website is opgenomen.
Per 5 juni 2012 is, als onderdeel van de Telecomwet, de Cookiewet van kracht. Deze stelt eisen aan het gebruik van cookies door websites. Deze website gebruikt een cookie voor webstatistieken verzorgt door Google analytics, om de kwaliteit van de website te verbeteren. Dit is een zogeheten functionele cookie, waarvoor geen toestemming gevraagd hoeft te worden.

Tekst: Creative Commons
Tenzij anders vermeld is op de inhoud van deze website de Creative Commons CC BY-ND (bron en naamsvermelding - geen afgeleide werken) verklaring van toepassing. Deze houdt in dat het is toegestaan om de inhoud van deze website te hergebruiken, zolang het ongewijzigd is en Brainy.nl wordt vermeld als maker en houder van het werk. En tenzij bij of in een bepaald onderdeel (bijvoorbeeld een foto of een document) staat aangegeven dat op dat onderdeel een auteursrechtelijke uitzondering van toepassing is.

Disclaimer: Afbeeldingen en grafische elementen
Deze website is gebouwd in opdracht en voor verantwoordelijkheid van de opdrachtgever, tevens zijnde de eigenaar van deze website en domeinnaam. Deze website maakt gebruik van afbeeldingen en grafische elementen die van verschillende stock leveranciers en uit eigen productie en bronnen afkomstig zijn. We  benadrukken dat we ons best doen om alleen gebruik te maken van legitieme en rechtmatige bronnen voor visuele content.

De afbeeldingen en grafische elementen op dit domein zijn niet vrij van rechten en mogen niet door derden worden gebruikt. Toestemming, altijd schriftelijk, voor elk gebruik van fotomateriaal op de site kan worden verkregen via de contactgegevens op de contactpagina van deze website.

Hoewel we zorgvuldig te werk gaan bij het selecteren en gebruiken van afbeeldingen en grafische elementen, willen we vermelden dat de kopierechten (copyrights) en licenties van de betreffende visuele content eigendom zijn van de respectievelijke (stock) leveranciers.

Informatie met betrekking tot de leveranciers van de afbeeldingen en grafische elementen op deze website kan via de betreffende website opgezocht worden:

- uit eigen productie en/of databank, via de contactgegevens
- icon-icons.com
- flaticon.com
- canva.com
- pixabay.com
- pexels.com
- vecteezy.com
- unsplash.com
- rawpixel.com
- undraw.co
- psdcovers.com
- stock.adobe.com

Het kan voorkomen dat van de hiervoor vermelde leveranciers inmiddels geen content meer op deze website wordt gebruikt. We streven ernaar om volledige transparantie te bieden over de bronnen van onze visuele content.

Rechten beeldmateriaal derden

Wij trachten altijd, daar waar uit een andere bron beeld is overgenomen, deze bron te achterhalen met het doel het auteursrecht correct vast te leggen. Mocht een rechthebbende door publicatie op deze website in zijn belangen geschaad worden, neem dan als rechthebbende direct contact op om een correcte verwerking van het beeldmateriaal overeen te komen.

Mocht u van mening zijn dat er onrechtmatig gebruik wordt gemaakt van specifieke afbeeldingen of grafische elementen op deze website, neem dan alstublieft direct contact met ons op. We zullen uw melding serieus nemen en indien nodig passende actie ondernemen om eventuele inbreuken op de kopierechten of licenties te corrigeren.

Wij danken u voor uw begrip en medewerking.